Najčešći problemi

NAJČEŠĆA PITANJA I PROBLEMI TV-a (FAQ)

FOX TV UREDJAJI

 • Provjerite da li je televizor uključen u utičnicu.

 • Provjerite da li ima struje u utičnici.

 • Provjerite koliko je zvuk pojačan
 • Provjerite dugme Mute
 • Provjerite zvuk na drugom TV programu možda je trenutna smetnja na televizijskom kanalu.
 • Provjerite da li vam neki objekat ne zaklanja put od daljinskog do televizora
 • Provjerite ispravnost baterija
 • Provjerite da li je uključen Sleep Timer.
 • Provjerite podešavanje za napajanje.
 • Ukoliko nema emitovanja programa, automatsko gašenje je uključeno.
 • Ovo je normalno, ako se ne pojavi ni nakon pet minuta pozovite servis.
 • Provjeriti da li je neki električni aparat uključen u blizini ili električni alat
 • Moguće je da TV stanica ili kablovski operater imaju probleme, promijenite kanal.

 • Ukoliko je slab signal preusmjerite antenu ( okrenite prema izvoru signala ).

 • Provjerite električne aparate u blizini možda smetaju prijemu.

 • Podesite boje u meniju Slika.
 • Napravite razmak izmedju DVD, Videa i TV-a (interferencija)
 • Provjerite antenu ( okrenite prema izvoru signala )

 • Podesite Balans u meniju televizora.

 • Sa  INPUT  ili SOURCE prebacite ulaz sa MEDIA na ATV, DTV ili HDMI u zavisnosti od toga šta gledate i pritisnite OK taster
 • Veličina, boja i pozicija slova na USB plejeru ne može se menjati.

PITANJA O VGA MODU (samo kada je PC priključen)

 • Podesite rezoluciju, horizontalnu i vertikalnu frekvenciju.

 • Provjerite kabl ( da li je dobro pritegnut sa obe strane).

 • Provjerite izlaz na računaru.

 • Pokrenite automatsko konfigurisanje, osvježavanje i podesite H/V poziciju.

 • Provjeriti kontakte na kablu, podešavanja na PC-u, ponovo instalirati grafičku kartu na računaru.

PITANJA U VEZI SA SOFTVEROM

 • Da bi se koristila E-Share aplikacija, prvobitno je potrebno da TV uređaj i prenosni uređaj (mobilni telefon, tablet računar) budu povezani na istu WiFi mrežu. Prenosnim uređajem je potrebno skenirati prikazani QR kod aplikacije, kako biste bili upućeni na link za preuzimanje. Instalacijom aplikacije imate mogućnost korišćenja mobilnog telefona ili tableta kao daljinskog upravljača, touch pad-a, Air mouse-a, reprodukciju sadržaja sa telefona ili tableta na televizoru.

 • Naši TV uređaji imaju tehničke mogućnosti za instaliranje eksternih aplikacija, ali mi ne mozemo da snosimo odgovornost za sam rad aplikacije koja nije u našem vlasništvu. Rad aplikacije može da zavisi od brzine protoka interneta, update-a aplikacije, raznih ograničenja ugrađenih u aplikaciju od strane proizvođača aplikacije.

 • Potrebno je u Korisničkom meniju, pronaći odeljak PODEŠAVANJE VREMENA, zatim provjeriti u kom vremenskom opsegu su podešene opcije SAMOISKLJUČIVANJE I AUTO STANDBY. Ne pritiskanjem nijedne komande duži vremenski period npr. (3 sata i 55 minuta) sa isključenim predhodnim opcijama, dolazi do pojave poruke sa tekstom GAŠENJE ZA 4 MINUTA.

NISTE PRONAŠLI ODGOVOR?

Postavite nam pitanje

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial